Ryggforeningens e-post adresse for likepersonsarbeidet:  likeperson@ryggforeningen.no
Navn

Tlf

E – post

Erfaring med

Olaug Jørgensen

95241749

oh.jorg@online.no

Skoliose ungdom/ eldre, skoliosebehandling, korsettbehandlet

Karin T. Hoel

92244804

hoel.karin@gmail.com

Skoliose og skoliosebehandling, korsettbehandlet/operert, operert inn nervestimulator

Lisa Skaret

90768824

lska@online.no

Skoliose, degenerative forandringer eldre

Roger Johannessen

95131456

roger.johannessen@lyse.net

Skoliose, skolioseoperert

Åse Mæle Jacobsen

41453203

aa.jacobsen@lyse.net

Skoliose (ubehandlet)

Karin Løvsletten

41607746

lovsletten@yahoo.no

Likeperson for skoliose pårørende 

Astrid Vatten

41188440

astrid.vatten@gmail.com

Skoliose

Berit Larsen

99163278

Blarsen501@gmail.com

Skoliose og skoliosebehandling, spondylose og spondylolistese

Merete Larsson

 

meretelarsson@gmail.com

Skoliose, avstivning av rygg i voksen alder

Julie Osen

97754355

Julie.osen@protonmail.com

Skoliose. Korsettbehandling, skolioseoperert

Britt Klingenberg

99547835

brikk76@gmail.com

Pårørende til barn/ungdom med skoliose

Jorund Liland            

99278266

jorund.liland@gmail.com

Spinalstenose, ryggoperert TLIF, Modic 

Evy Svanemsli

99622117

evy.svanemsli@gmail.com

Generelle ryggplager og isjias

Tore Bjørklund

47664693

bjoeto56@gmail.com

Degenerative forandringer, Spinal Stenose operert.  Bekkenplager

Gunhild Lohn

90582956

gulling73@yahoo.no

Spinal Stenose (operert)

Ole Sollid

91358301

ole.sollid@vegvesen.no

Spinal stenose

Jonny Krogsund

95730844

jonnkrog@online.no

Spinal stenose

Toril Krogsund

90626019

jonnkrog@online.no

Likeperson for pårørende 

Ann-Iren Hukkelberg

 

anniren64@gmail.com

Modic

Ellen Grøgaard

48125044

ellgroeg@online.no

Operert prolaps, Modic, antibiotikabehandlet,  Skiveproblemer korsrygg

Karina Rostad

46883004

karina@elst.no

Modic

Inger Høiby

90405966

ihoi@icloud.com

Modic, mellomvirvelskiveoperasjon

Ellen Johanne Narum Fodnestøl

 

ellenjnf@gmail.com

Prolaps (operert), modic (antibiotikabehandlet), bekkenleddssyndrom (iFuse-avstivning av begge is-ledd), skoliose (korsettbehandlet)

Laila Selnes Grande

 

laila.hansteen.selnes@gmail.com

Avstivelse etter spondylolistese, prolaps, spinalstenose og modic

Åge Johansen

48067340

aage-j4@online.no

Ryggoperert, avstivet. 

Tar i mot henvendelser fra Vestfold Telemark.

Rune Hansen Gunnerød

47294545

runehansen65@gmail.com

Rygg generelt. Kunnskap om Morbus Cheuerman.

Abdurrehman Khan

46882919

khan@123.no

Prolaps/Isjias. Spørsmål i forhold til NAV og arbeidsliv.

Margareth Wrålid

91748444

margaret.wralid@hotmail.com

Generelle ryggplager, artrose 

Karl-Tore Hunslund 

 

karl.tore@live.no

Prolaps

Geir Sigurd Henriksen

90961842

geir.sigurd.henriksen@gmail.com

Sittehemming og nevropatiske smerter

Elisabeth Gigernes

91788245

elisabeth.gigernes@gmail.com

Erfaring med Modic

Tone Kristin Søbstad

97734833

tonekss@outlook.com

Erfaring med Modic og generelle og uspesifiserte rygglidelser

Anniken Lorentzen

94780508

annikenlorentzen@icloud.com

Erfaring med trening for skoliose (yoga, Schroth), operasjon,  korsettbehandling

Kathrine Vadøy

kathrine.vadoy@gmail.com

Erfaring med istmisk spondylolistese, avstivet etter spondylolistese, foraminal stenose

Scroll to Top