Årets generalforsamling i Rådet for Muskelskjeletthelse fant sted i Helsedirektoratet 22. mai 2019 i forbindelse med årets konferanse «Er pakkeforløp et godt pasientforløp?». Styreleder Jakob Lothe la frem styrets årsberetning. Han konstaterte med glede at økt fokus på muskelskjeletthelse i den nye folkehelsemeldingen er et håndfast resultat av rådets langsiktige politiske arbeid. Videre viste han til den positive utviklingen rådet har hatt i perioden med flere nye medlemsorganisasjoner og at rådet er blitt søkerorganisasjon i Extrastiftelsen.

I tråd med valgkomiteens innstilling ble Jakob Lothe gjenvalgt som styreleder og Jørn Pettersen valgt som ny nestleder.

Les hele årsberetningen her.

Bilde: Styreleder Jakob Lothe og Nestleder Jørn Pettersen
Kilde: Rådet for Muskelskjeletthelse

Styrets sammensetning 2019-2020:

  • Leder (2019-2020) Jakob Lothe (Norsk Kiropraktorforening) (renominasjon)
  • Nestleder (2019-2020) Jørn Pettersen (Ryggforeningen i Norge) (ny)
  • Styremedlem (2019-2021) Tor Carlsen (Norsk Forening for Allmennmedisin) (ny)
  • Styremedlem (2019-2021) Kjerstin Fjeldstad (Norsk Revmatikerforbund) (ny)
  • Varamedlem (2019-2020) Erik Aarum (Norsk Manuellterapeutforening) (tidligere ordinært styremedlem)
  • Varamedlem (2019-2020) Kjersti Storheim (Forsknings- og formidlingsenheten for Muskelskjeletthelse) (renominasjon)

For øvrig ble følgende styremedlemmer i fjor valgt for perioden 2018-2020 og var ikke på valg:

  • Styremedlem Lasse Efskind (Norsk Ortopedisk Forening)
  • Styremedlem Finn-Tore Camacho Bjørnsand (Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund)

Rådet for Muskelskjeletthelse

skal bidra til bedre muskelskjeletthelse – gjennom å fremme tiltak for forebygging og behandling av muskel-skjelettskader, sykdommer og plager (MUSSP). Rådet for Muskelskjeletthelse er paraplyforeningen som samler aktører for bedre muskelskjeletthelse og det norske National Alliance Network (NAN) under The Bone and Joint Decade – The global alliance for Musculoskeletal Health (G-Musc).

Linker: