VISJON – hva skal vi fremstå som?

Hva ønsker du som medlem at Ryggforeningen i Norge skal være? En aktiv politisk aktør som jobber for en bedre helsetjeneste? Eller vil dere at vi skal fremstå som en forening med sosiale aktiviteter der dere bor? Disse spørsmålene ønsker jeg at dere tar opp på medlemsmøte i lokalavdelingene, og sender inn noen ord om hva dere mener til Ryggforeningen.

Ryggforeningen i Norge avholdt landsstyremøte på Olavsgaard nest siste helgen i mai. Lørdagen ble det holdt Kurs i styrearbeid. Det var 20 deltakere, hvor de fleste lokalavdelingene og diagnosegruppene var representert. Kurset skapte diskusjoner om hva og hvordan de driver lagene. En ting var alle enige om, og det er at det er viktig og følge foreningens vedtekter. Søndagen ble landsstyremøtet gjennomført.

Landsstyremøtet hadde blant annet oppe til debatt hvordan Ryggforeningen skal kunne gi sine medlemmer et bedre tilbud der de bor. Landsmøtet vedtok både i 2016 og i 2018 at RiN skal se seg om etter andre pasientorganisasjoner å samarbeide med. Sentralstyret har derfor startet en prosess mot en annen stor pasientorganisasjon innen muskel/skjelett. Vi vil se på mulige samarbeidsmodeller som kan skape et bedre tilbud til våre medlemmer der de bor, også der Ryggforeningen ikke har egne lokale avdelinger. Forslag vil bli lagt fram for Landsmøtet i 2020.

Søndag ettermiddag hadde vi invitert til kurs for Likepersoner i Ryggforeningen. Kurset hadde 9 deltakere. Flere sertifiserte likepersoner bidrar til at vi som organisasjon står sterkere i arbeidet med å kunne gi gode råd og veiledning til nye og gamle medlemmer i hvordan de skal kunne leve med sin diagnose og hvor det er mulig å motta behandling. Jeg ønsker alle de nye likepersonene lykke til med dette viktige arbeidet.

Rygghelgen 2019 avholdes på Olavsgaard hotell på Skjetten utenfor Oslo 18.-20. oktober. Rygghelgen er den andre i Ryggforeningens historie. I år blir den spesiell siden vi også skal markere Ryggforeningens 25. års jubileum. Mye av programmet begynner å bli klart, og invitasjonen skal være klar og sendt ut før sommerferien.

Jeg oppfordrer dere til å melde dere på.
Og husk at først til mølla prinsippet gjelder.

Det er viktig at vi profilerer oss i nærmiljøet og på sykehus, slik at flere blir kjent med Ryggforeningen i Norge. Jo flere vi er, desto sterkere blir vi. Jeg håper derfor at dere i lokalavdelingene setter av tid til å stå på stand. Trenger dere bistand til gjennomføring, så er det bare å ta kontakt.

Ønsker dere med dette en riktig god sommer. Ta vare på hverandre.

Med vennlig hilsen

Jørn Pettersen
Leder av Ryggforeningen i Norge