Åsted for landsstyremøtet var Quality Hotel Olavsgaard. Det er det samme hotellet som vi har reservert til Rygghelgen i oktober. Konferansefasilitetene og restauranten innfridde, og ble godkjent av samtlige deltakere.

tekst: eli steen

I tillegg til landsstyremøtet hadde vi invitert årsmøtedelegatene til kurs i styrearbeid. Både nye og gamle koster rundt omkring i lokallagene har kommet med tilbakemelding på at nettopp det er noe de har savnet. For ordens skyld, landsstyret består av sentralstyret og valgt leder av hver lokalavdeling. Utvalg og diagnosegrupper møter med sin leder som har talerett. I og med at vi hadde kurs, åpnet vi opp for at lokalavdelingene kunne stille med en observatør i tillegg.


Tilrettelegging gjør at alle kan delta.

Jeg er sikker på at samtlige 20 deltakere kan formålsparagrafen til Ryggforeningen etter denne lørdagen og at de har fått med seg at de skal ut og stå på stand. Ryggforeningen lider samme skjebne som de fleste andre interesseorganisasjoner, nemlig et synkende medlemstall. Derfor er det viktig at lokalavdelingene står på stand, både for å verve nye medlemmer, og for å synliggjøre og fortelle folk der ute om hvem Ryggforeningen er og hva vi gjør. Jørn Pettersen loset kursdeltakerne gjennom dagen, med innslag av Per Martinsen fra Nedre Romerike, Jon Lyder fra sentralstyret og Inger Ljøstad fra RiOA.


Bilde venstre: Fra venstre, Rune H. Gunnerød, Julie Osen, John Strøm, Lisa Skaret, Inger Ljøstad, Feikje V. Bjørkholen, Astrid Vatten og Eva Osberg.
Bilde i midten: Fra venstre, Jørn Pettersen, Karin Hoel, Olaug Jørgensen og Lisa Skaret.
Bilde høyre: Fra venstre, Evy Svanemsli, Gunnhild Lohn, Heidi Økland, Ann-Iren Hukkelberg, Eva G. Reitan, Vibeke Barstad og Berit Risto.

Per Martinsen hadde presentasjon om hvordan søke midler til kurs og drive kursaktivitet. Jon Lyder er kommunikasjonsleder i Ryggforeningen. Han har lagt ned mange timer med arbeid for å synliggjøre Ryggforeningen på sosiale medier og internett. På landsstyremøtet presenterte han sine tanker om hva som bør til for at vi skal lykkes i større grad. Han jakter også rundt i andre lokalavdelinger etter medlemmer som kan jobbe sammen med ham og være sparringspartnere.

Inger Ljøstad, leder i RiOA, viste eksempel på nyhetsbrev som har vært deres måte å informere sine medlemmer. Tilrettelegging er et must i når det er kurs og konferanser i Ryggforeningen. Flere har sittehemming. Men ved å ha senger og liggestoler tilgjengelige i kurslokalet, klarer alle å delta.

Landsstyremøtet på søndagen gikk raskt og smertefritt med Thor Einar Holmgard som møteleder, eller kanskje delegatene har barmhjertighet med oss som er nye? I tillegg til ordinær saksliste, var det statusoppdatering fra vedtektskomiteen og status utredning av mulighetene for tettere samarbeid med andre pasientorganisasjoner. Begge punktene inngår i handlingsprogrammet som landsmøtet 2018 vedtok.

Etter avsluttet møte viste Thor Einar Holmgard oss hvordan Ryggforeningens nye hjemmeside vil se ut, og Heidi Økland, leder i Modicgruppa, hadde presentasjon om modic.


tekst: eli steen