RYGGFORENINGEN I NORGE FIKK OMSIDER AVVIKLET LANDSMØTE. MØTE FANT STED PÅ QUALITY HOTEL OLSVSGAARD PÅ SKJETTEN LØRDAG 12. SEPTEMBER. TILSAMMEN 35 DELTAKERE MØTTE OPP, OG I TILLEGG DELTOK NOEN AV DELGATENE TIL LANDSMØTE DIGITALT. RYGGFORENINGEN TAKKER DET AVGÅTTE STYRET FOR INNSATSEN. OLAUG JØRGENSEN HAR VÆRT KONSTITUERT STYRELEDER DETTE ÅRET. HUN HAR NEDLAGT EN BETYDELIG INNSATS FOR RYGGFORENINGEN, OG HAR FUNGERT SOM EN BLEKKSPRUT I FORHOLD TIL ARBEIDSOPPGAVER. TAKK, OLAUG!