RYGGFORENINGEN I NORGE FIKK OMSIDER AVVIKLET LANDSMØTE. MØTE FANT STED PÅ QUALITY HOTEL OLSVSGAARD PÅ SKJETTEN LØRDAG 12. SEPTEMBER. TILSAMMEN 35 DELTAKERE MØTTE OPP, OG I TILLEGG DELTOK NOEN AV DELGATENE TIL LANDSMØTE DIGITALT. RYGGFORENINGEN TAKKER DET AVGÅTTE STYRET FOR INNSATSEN. OLAUG JØRGENSEN HAR VÆRT KONSTITUERT STYRELEDER DETTE ÅRET. HUN HAR NEDLAGT EN BETYDELIG INNSATS FOR RYGGFORENINGEN, OG HAR FUNGERT SOM EN BLEKKSPRUT I FORHOLD TIL ARBEIDSOPPGAVER. TAKK, OLAUG!

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.