Ryggforeningen Drammen og omegn
Leder: Rune Hansen Gunnerød
Tlf. 472 94 545
e-post: leder.drammen@ryggforeningen.no

Ryggforeningen Elverum og omegn
Leder: Randi Skjæret
Tlf. 984 02 619
e-post: raskj@hotmail.com

Ryggforeningen Hordaland
Leder: Thale Skogstad
Tlf. 483 96 761
E-post: thale.skogstad@gmail.com

Ryggforeningen avd. MjøsRygg, Hedmark og Oppland
Leder: Ellen Johanne Narum Fodnestøl
Tlf. 917 45 867
e-post: ellenjnf@gmail.com

Ryggforeningen avd.Nedre Romerike
Leder: Per Martinsen
Tlf. 472 62 373
e-post: permartinsen2@gmail.com

Ryggforeningen avd.Nordmøre og Romsdal
Leder: Evy Anne M. Svanemsli
Tlf. 996 22 117
e-post: evy.svanemsli@gmail.com

Ryggforeningen avd.Oslo og Akershus
Leder: Inger Ljøstad
Tlf. 993 58 324
e-post: rioa@ryggforeningen.no

Ryggforeningen avd. Rogaland
Leder: Tårn Hovda Døskeland
Tlf. 418 61 970
e-post: leder.rogaland@ryggforeningen.no

Ryggforeningen avd. Trøndelag
Leder: Eva Granheim Reitan
Tlf. 907 77 398
e-post: eg.reitan@gmail.com

Ryggforeningen avd. Østfold
Leder: Lisa Skaret
Tlf. 907 68 824
e-post: ostfold@ryggforeningen.no

Ryggforeningen avd.Øvre Romerike
Leder: Berit Risto
Tlf. 957 31163
e-post: b.risto@online.no

Ryggforeningen avd.Nord-Østerdal
Leder: Gunnhild Lohn
Tlf. 905 82 956
e-post: nordosterdal@ryggforeningen.no

 

Scroll to Top