Jørn Pettersen

Jørn Pettersen

Vi er godt inne i 2019, og vinteren har sluppet taket. Jeg håper mange av dere har hatt glede av den, med snø og nylagte skiløyper.

De fleste av lokalforeningene har nå avholdt årsmøter, med dertil tilhørende valg. Ryggforeningen ved kontorleder Eli Steen har vært representert på mange av årsmøtene, som vises i denne utgaven av Ryggstøtten. Jeg ønsker de nyvalgte styrene lykke til med arbeidet! Dere utgjør ryggraden i Ryggforeningen!

Jeg vil gratulere det nye styret i Trøndelag som offisielt ble stiftet nå i februar, og ønske dere velkommen på laget.

Vi har hatt likepersonskurs for Midt- Norge i februar. Likepersonsarbeidet er viktig for Ryggforeningen, og vi har som målsetting å få gjennomført flere kurs andre steder i landet i løpet av året. Det er også viktig å styrke likepersonsnettverket ved å gi faglig påfyll og oppdateringer.

Ryggforeningen arbeider i disse dager med søknader til ExtraStiftelsen. Vi håper at noen av disse går igjennom nåløyet. Gode forskningsprosjekter innen rygghelse og rehabiliteringstiltak vil komme våre medlemmer og andre med muskel og skjelettplager til gode.

Ryggforeningen ønsker å tilby sine medlemmer medlemsfordeler. Vi er derfor glade for å kunne meddele at vi har signert en avtale med advokatfirmaet Advisio. Jeg håper flest mulig av våre medlemmer ikke får behov for advokathjelp, men trenger du juridisk hjelp, så får du nå som medlem i Ryggforeningen første konsultasjon, inntil 90 minutter, gratis.

Styret i RIN har evaluert Rygghelgen 2018. Vi har mange gode tilbakemeldinger med forslag på hvor vi skal arrangere årets Rygghelg og med hvilket innhold som er viktig for medlemmene. En del tilbakemeldinger gikk på at Gjøvik er for usentralt. Dette har gjort at styret i RiN har fattet vedtak om at Rygghelgen 2019 vil bli arrangert på Olavsgaard hotell 18.- 20. oktober. Ryggforeningen i Norge ble stiftet 30 April 1994. Det betyr at vi kan feire 25 år. 25-års jubileumet vil markeres i forbindelse med Rygghelgen 18.-20 oktober.

Jeg håper så mange som mulig benytter Rygghelgen til å få faglig påfyll, feirer organisasjonen, og ikke minst -til samvær med likesinnede. Invitasjon og program til konferansen kommer om ikke veldig lang tid.

Jeg har ett ønske til alle dere der ute i lokalavdelingene, til dere som faktisk er grunnsteinen i foreningen vår. Markér Ryggforeningen med stands og aktiviteter, og vær synlige i nærmiljøet slik at organisasjonen i året som kommer kan få enda flere medlemmer, og enda flere likepersonsaktiviteter. Jo flere vi er, desto sterkere blir vår stemme!

Med disse ord ønsker jeg dere en god påske, og at våren kommer fort – i alle landsdeler.

TA VARE PÅ HVERANDRE!

Med vennlig hilsen
Jørn Pettersen
Leder av Ryggforeningen i Norge