Ryggforeningen avdeling MjøsRygg har i de siste årene vært uvirksomme. Det er over 70 medlemmer som er registrert i lokalavdelingen, og vi vil forsøke å arrangere et kombinert medlemsmøte og årsmøte.

Sted: La Perla restaurant, Måsåbekkvegen 2, Hamar
Tid: Tirsdag 21. mai 2019 kl 1800

Vår målsetning er å avklare fremtida for MjøsRygg, og om dere som medlemmer fortsatt ønsker en lokalavdeling her. Vi er derfor avhengig av å få valgt et nytt styre.

Olaug Jørgensen, nestleder i sentralstyret, vil komme og fortelle om Ryggforeningen og hva slags aktiviteter vi har, og hva vi jobber med.

MjøsRygg ønsker å utfordre nye krefter til å engasjere seg, og som ønsker å lære mer, og bruke noe av tiden sin på Ryggforeningen for å hjelpe andre. Gi oss gjerne en tilbakemelding om du kunne tenke deg å være med i et styre eller være kontaktperson i MjøsRygg.

Det er flere måter å organisere arbeidet på, og det trenger ikke å være skummelt eller krevende. I Ryggforeningen i Norge har vi lokalavdelinger som har styrer med mange medlemmer, og vi har lokalavdelinger som styres av et aktivitetsstyre med 3 personer. Noen har mange aktiviteter i løpet av et år, andre har bare noen få. Minimumskrav til aktivitet er å avholde årsmøte årlig.

Vi har reservert et skjermet rom på restauranten La Perla i Hamar.
Vi serverer pizza og mineralvann.

Har du spørsmål?
Kontakt Olaug Jørgensen, nestleder i RiN, og medlem i MjøsRygg, på telefon 952 41 749 eller Karin Løvsletten i MjøsRygg, telefon 416 07 746, eller Ryggforeningens kontor, telefon 948 02 527.

Påmelding
Påmelding innen mandag 20. mai 2019 til Eli Steen på Ryggforeningens kontor, tlf 948 02 527 eller på e-post til ryggforeningen@ryggforeningen.no

Med vennlig hilsen
Eli på Ryggforeningens kontor
www.ryggforeningen.no