Epidural ryggmargsstimulering

har vært et behandlingstilbud for kroniske smerter i over 30 år, men effekten av denne kostbare behandlingen er utilstrekkelig dokumentert. Behandlingen består i en strømførende ledning (elektrode) som vi plasserer i ryggmargskanalen på utsiden av ryggmargen, i håp om å redusere smerteopplevelsen din. Frem til i dag har denne stimuleringen gitt pasienter «prikkinger» (parestesier) i de smertefulle områdene, og dette blir opplevd av enkelte som ubehagelig. Tekniske nyvinninger gjør at vi kan utføre stimuleringen uten at pasienten opplever parestesier, såkalt burst stimulering.

Hensikten med forskningsprosjektet er å evaluere effekten av epidural ryggmargsstimulering på vedvarende smerteutstråling til beina etter ryggoperasjon. Inkludering av pasienter til studien startet i høst 2019 og vil avsluttes 08.02.2023.

Hvem kan delta?

For å bli vurdert for studiedeltagelse må du bli henvist av lege eller annet helsepersonell med henvisningsrett til Nevrokirurgisk avdeling ved St. Olavs hospital i Trondheim. Du må også fylle kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til studien. For å bli vurdert til å være med i studien, har du hatt vedvarende smerteutstråling til ett eller begge bein i over 6 måneder etter ryggoperasjon.

Kontakt

For mer informasjon kan du kontakte Nevrokirurgisk avdeling ved St.Olavs Hospital Trondheim eller sende e-post til:

Link for mer informasjon:

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.