Med henvisning til vedtektenes § 15.2 har vi gleden av å invitere våre medlemmer til årsmøte for Ryggforeningens avdeling Sunnmøre den 12. februar 2020Spjelkavik Omsorgssenter. Vi oppfordrer både gamle og nye medlemmer til å stille opp på årsmøtet. Etter gjennomført årsmøte vil det bli hyggelig samvær med kaffe og noe å bite i.

STED: Spjelkavik Omsorgssenter, i peistuen.
TID: Onsdag 12.02.20   kl. 18.00

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
  • Valg av to representanter til å underskrive protokoll
  • Valg av tellekorps
  • Styrets årsberetning
  • Regnskap og revisjonsberetning, budsjett 2018
  • Innkomne forslag
  • Handlingsplan
  • Valg

Årsmøtet kan kun behandle saker nevnt ovenfor, dog har styret når omstendighetene gjør det nødvendig, rett til å ta opp spesielle saker som ikke er nevnt i innkallingen med mindre1/3 av de stemme berettige motsetter seg dette.

Saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet må være hos styret senest 2 uker før årsmøte. Det vil si 29.01.20. Fullstendige sakspapirer vil være tilgjengelig ved etterspørsel, 1 uke før årsmøtet, dvs. 05.02.20

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Ryggforeningen i Norge –  Avdeling Sunnmøre
Marte Stensrud

Avdeling Sunnmøre

Avdeling Sunnmøre på Facebook: