Ryggforeningen i Norge avd. Drammen & Omegn Lokallag innkaller til årsmøte 13. februar 2020Kafeteriaen losjeplassen, drammen. Vi oppfordrer både gamle og nye medlemmer til å stille opp på årsmøtet. Etter gjennomført årsmøte vil det bli hyggelig samvær, servert rundstykker, kaker og kaffe.

Tidspunkt: 13. Februar 2020 kl. 19:00
Sted: Kafeteriaen losjeplassen, drammen

Dagsorden:

Sak 1.  Godkjenning av innkallelsen.

Sak 2.  Godkjenning av sakslisten.

Sak 3.  Valg av møteleder.

Sak 4.  Valg av referent.

Sak 5. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen.

Sak 6   Valg av tellekorps.

Sak 7.  Styrets årsberetning for året 2019

Sak 8.  Regnskap for året 2019.

Sak 9.  Innkommende saker.

 • Styret – styreleder, foreslår at styreleder at ikke skal betale egenandel på utenlands tur pga. Den store arbeidsmengden det er å arrangere en slik tur! (Frist for saker som skal tas opp på årsmøtet er torsdag 31. januar)

Sak 10.  Handlingsplan for 2020.

Sak 11.  Budsjett for 2020.

Sak 12.  Valg.

 • Styret følgende er på valg:
  • leder Rune H. Gunnerød
  • styremedlem Anne Bente Kristiansen
  • varamedlem Margareth Wrålid og Laila Andresen
 • Valgkomite
  • Revisor: Hilde Skogholt
 • Arr. Komite

Sak 13.  Valg av 2 delegater til Landsstyremøte 25-26. april på Quality Hotel Olavsgård, Skjetten

 • Drammen og omegn skal ifølge vedtektene ha 3 delegater, leder + 2 valgte

Etter årsmøtet vil det bli servert rundstykker, kaker og kaffe.

Rune H. Gunnerød
Leder av Ryggforeningen i Norge avd. Drammen & Omegn Lokallag
www.ryggforeningen.no

Avdeling Drammen og omegn lokallag

Avdeling Drammen og omegn på Facebook:

Ryggforeningen i Norge er en landsdekkende pasient- og brukerforening for mennesker med ryggplager, deres pårørende samt fagfolk og andre interesserte.

Ønsker du å bli medlem i Ryggforeningen i Norge? Trykk under.