Ryggforeningen i Norge avdeling Trøndelag innkaller til årsmøte 26. februar 2020Akutt hjerte/lunge på St. Olavs hospital HF. Vi oppfordrer både gamle og nye medlemmer til å stille opp på årsmøtet. Før årsmøtet starter inviterer vi til en faglig del der Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) informerer om sitt arbeid. I pausen vil det bli hyggelig samvær med kaffe og noe å bite i.

Tidspunkt: 26. februar 2020 kl. 18:00
Sted: Akutt hjerte/lunge på St. Olavs hospital HF

Tidsplan:

 • KL 1800 – 1845 Besøk fra FFO (Info om deres arbeid)
 • KL 1900 – 2030 Årsmøte

Saksliste:

 • Åpning – konstituering
 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Valg av møteleder, sekretær og to protokollunderskrivere
 • Valg av tellekorps
 • Styrets årsberetning
 • Godkjenning av regnskap og revisjon
 • Budsjett 2020
 • Valg:
  • Eva Granheim Reitan – leder, på valg for to år
  • Tone Kristin Søbstad – nestleder, på valg for ett år
  • Camilla Langeland – styremedlem, på valg for to år
  • Vibeke Barstad – styremedlem, på valg for ett år
  • Valg av to representanter til Landsstyremøte i ryggforeningen 25/4 – 26/4 2020

Med hilsen
Styret i Ryggforeningen i Norge, avdeling Trøndelag
www.ryggforeningen.no

Avdeling Trøndelag

Ryggforenings avdeling Trøndelag sin Facebookgruppe:
www.facebook.com/groups/RiNTrondelag/ (Lukket medlemskap)

Ryggforeningen i Norge er en landsdekkende pasient- og brukerforening for mennesker med ryggplager, deres pårørende samt fagfolk og andre interesserte.

Ønsker du å bli medlem i Ryggforeningen i Norge? Trykk under.

Bli medlem