Ryggforeningen i Norge avdeling Nedre Romerike innkaller til årsmøte 4. mars 2020 på St. Ihlensvei 113, Strømmen. Vi oppfordrer både gamle og nye medlemmer til å stille opp på årsmøtet. Etter årsmøte er det medlemskveld med bevertning og loddsalg fra vår kjøkkengjeng. Innkallingen er også sendt ut til medlemmer i forhold til vedtektene.

Tidspunkt: 4. mars 2020 kl. 18:00 – 21:00
Sted: St. Ihlensvei 113, Strømmen

Dagsorden

 1. Godkjenning av innkalling.
 2. Konstituering.
  1. Valg av møteleder.
  2. Valg av protokollfører.
  3. Valg av tellekorps.
  4. Valg av 2 delegater til å undertegne protokollen sammen med protokollfører.
 3. Styrets årsberetning.
 4. Regnskap.
 5. Innkomne forslag.
 6. Budsjettforslag 2020.
 7. Handlingsplan for 2020.
 8. RiNs fremtid.
  1. Fusjon med Norsk Reumatiker Forbund eller ikke. Avstemning er skriftlig.
 9. Valg av valgkomite, etter forslag fra styret.
 10. Valg av 2 revisorer.
 11. Valg.
 12. Valg av 2 delegater til RiNs landsmøte 26. mars 2020.

Viktig i forhold til §12 Avdelingenes årsmøte punkt IV. Alle medlemmer som har betalt kontingent er valgbare til alle verv og har møte, talerett og forslagsrett. Husk din stemme er viktig!

Med hilsen
Styret i Ryggforeningen i Norge, avdeling Nedre Romerike
www.ryggforeningen.no

Avdeling Nedre Romerike

Nedre Romerike på Facebook

 

Ryggforeningen i Norge er en landsdekkende pasient- og brukerforening for mennesker med ryggplager, deres pårørende samt fagfolk og andre interesserte.

Ønsker du å bli medlem i Ryggforeningen i Norge? Trykk under.

Bli medlem