Ryggforeningens avdeling Hedmark og Oppland (MjøsRygg) inviterer til årsmøte 2. mars 2020Vertshuset på Biri. Vi oppfordrer både gamle og nye medlemmer til å stille opp på årsmøtet, da det blir viktig å avklare om det er liv laga for videre drift av Mjøsrygg. Etter gjennomført årsmøte vil det bli hyggelig samvær med kaffe og noe å bite i. Vi ønsker derfor påmelding innen mandag 23/2-2020.

Tidspunkt: 2. mars 2020 kl.18.00
Sted: Vertshuset på Biri

Ifølge Ryggforeningens vedtekter skal følgende saker behandles på årsmøte:

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
  • Godkjenning av årsmelding for 2019
  • Godkjenning av regnskap for 2019
  • Godkjenning av budsjett for 2020
  • Godkjenning av handlingsplan 2020
  • Innkommende saker
  • Valg

Andre saker som medlemmene ønsker behandlet, må være styret i hende innen 17/2-2020.
Eventuelle saker kan sendes til: leneslettum@gmail.com
Sakspapirene kan sendes ved forespørsel to uker før.

Etter gjennomført årsmøte vil det bli hyggelig samvær med kaffe og noe å bite i. Gi beskjed om eventuelle allergier.

Påmelding:

Vi ønsker derfor påmelding innen mandag 23/2-20 til leneslettum@gmail.com

Vennlig hilsen
Styret i avdeling Hedmark og Oppland (MjøsRygg)
Ryggforeningen i Norge

Avdeling Hedmark og oppland (MjøsRygg)

Ryggforeningen i Norge er en landsdekkende pasient- og brukerforening for mennesker med ryggplager, deres pårørende samt fagfolk og andre interesserte.

Ønsker du å bli medlem i Ryggforeningen i Norge? Trykk under.

Bli medlem