Ryggforeningens avdeling Østfold innkaller til årsmøte 11. mars 2020 i Lærings og mestringssenteret i Helsehuset i Sarpsborg. Vi oppfordrer både gamle og nye medlemmer til å stille opp på årsmøtet. Etter gjennomført årsmøte vil det bli hyggelig samvær og enkel servering. Fint om du gir oss melding om du kommer.

Tid:        Onsdag 11. mars 2020, klokken 18:30.
Sted:      Lærings og mestringssenteret i Helsehuset, Roald Amundsens gate 17, Sarpsborg

Dagsorden:

 1. Konstituering:
  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av møteleder
  • Vel møtt referent
  • Valg av to til å underskrive protokoll
 2. Årsrapport og regnskap
 3. Handlingsplan 2019
 4. Innkomne forslag
 5. Valg av tillitsvalgte

Frist for å levere forslag er 29. februar 2020.
Forslag sendes til Ostfold@ryggforeningen.no

Møtet er åpent for alle medlemmer som har betalt kontingent.
Grunnet enkel servering etter årsmøte må vi vite om du kommer.
Påmelding innen 7. mars 2020.

Med vennlig hilsen

Styret i avdeling Østfold
Ryggforeningen i Norge
www.ryggforeningen.no

Avdeling Østfold

Avdeling Østfold på Facebook:

Ryggforeningen i Norge er en landsdekkende pasient- og brukerforening for mennesker med ryggplager, deres pårørende samt fagfolk og andre interesserte.

Ønsker du å bli medlem i Ryggforeningen i Norge? Trykk under.

Bli medlem