Ryggforeningens avdeling Hordaland innkaller til årsmøte 18. mars 2020Fabrikkgaten 3 i Bergen. Vi oppfordrer både gamle og nye medlemmer til å stille opp på årsmøtet. Etter gjennomført årsmøte vil det bli hyggelig samvær og vi serverer pizza.

Tid:        Onsdag 18. mars 2020, klokken 17:30 – 19:30.
Sted:      Fabrikkgaten 3, inngang A, 3 etasje.

Dagsorden

  1. Valg av møteleder
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av referent og protokoll underskrivere
  4. Styrets årsberetning
  5. Regnskap og revisjonsberetning, budsjett 2020
  6. Handlingsplan
  7. Valg
  8. Innkomne saker

Øvrige saksdokumenter utdeles på årsmøtet. Saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet må sendes styre senest 08.03.20 Årsmøtet kan kun behandle saker nevnt ovenfor, dog har fylkesstyret når omstendighetene gjør det nødvendig, rett til å ta opp spesielle saker som ikke er nevnt i innkallingen med mindre 1/3 av de stemme berettige motsetter seg dette.

Vi serverer pizza, vel møtt!

Meld om du kommer!

Med vennlig hilsen
Ryggforeningens avdeling Hordaland
Ryggforeningen i Norge
www.ryggforeningen.no

Avdeling Hordaland

Avdeling Hordaland på Facebook:

Ryggforeningen i Norge er en landsdekkende pasient- og brukerforening for mennesker med ryggplager, deres pårørende samt fagfolk og andre interesserte.

Ønsker du å bli medlem i Ryggforeningen i Norge? Trykk under.

Bli medlem