Ingen enkel kur for ryggsmerter av ousekspertsykehuset

Kunne det virkelig være sant at den hyppigste årsaken til funksjonstap og uføretrygd kunne kureres med en antibiotikakur? Det vitenskapelige miljøet krevde at funnene i en dansk studie fra 2013 om langvarige korsryggsmerter måtte repeteres. Slik ble AIM-studien startet i Norge og nå har resultatene blitt publisert!

Kilde og tekst av: Lars Christian Haugli Bråten, lege og stipendiat ved FORMI, Oslo Universitetssykehus. Foto: Shutterstock og OUS.

Resultatene er nå publisert i det medisinske tidsskriftet British Medical Journal (BMJ). AIM-studien viste ingen relevant forskjell på smerte, funksjon i dagliglivet eller livskvalitet etter 1 år mellom de som fikk antibiotika og de som fikk placebo. Heller ikke hos pasienter med en type Modic forandring som det knyttet seg et spesielt håp til (type 1 Modic forandringer), kunne studien påvise noe relevant effekt av antibiotika. Basert på disse resultatene kan vi derfor ikke anbefale antibiotikabehandling for pasienter med langvarige korsryggsmerter og Modic forandringer.

Det er antakeligvis mange som er skuffet over dette resultatet. Det er likefullt en viktig avklaring at antibiotika ikke kan anbefales for pasienter med ryggsmerter og Modic forandringer. Det vil også kunne bidra til å fokusere på videre forskning om målrettet behandling av langvarige ryggsmerter.

Se video på Youtube om Modic forandringer (for pasienter):
Les også: Ekspertsykehuset blogg: Kan korsryggsmerter behandles med antibiotika? Fra februar 2018.
Les mer om den nye legemiddelstudien som tester ut effekten av revmatisk legemiddel for pasienter med langvarige ryggsmerter og Modic forandringer.
Lenke til BMJ artikkelen her
Antibiotika, FORMI, korsryggsmerter, Langvarige smerter, Modic forandringer, Muskel- og skjelett, ryggsmerter

Les hele bloggen her

 

Resultatene av AIM-studien er publisert (AIM – Antibiotics in Modic Changes) – Modicgruppa

Hvorfor oppstår modic forandringer?

Diagnosegruppe – Modicgruppa

 

Bli medlem for å lese resten av saken.
Trykk her for å bli medlem.
Rull til toppen