Informasjon fra Drammen omegn

Styret har vedtatt å gå tilbake til  kafeteriaen på Losjeplassen som vårt faste møtested pga. vesentlig billigere lokalleie og bedre tilrettelagt for funksjonshemmede.

Vi har vært i kontakt med utleieren og fått bekreftet alle våre møter i 2023. Vi starter året med årsmøte onsdag 15. mars kl.18:00. i kafeteriaen på Losjeplassen, Engene 50, 3015 Drammen.

Saksliste og årsmøtepapirer blir utlevert i forkant av møtet. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være mottatt senest onsdag 1. mars.

Med vennlig hilsen

Rune Hansen Gunnerød

Leder Ryggforeningen i norge avd Drammen & Omegn lokallag

Scroll to Top