Sentralstyret i Ryggforeningen innledet landsstyremøtehelgen med styremøte. For å spare reisekostnader syntes det som en god idé å slå flere fluer i en smekk. Det ble en lang og krevende dag for ryggen og hodet.

Bilde fra venstre: Julie Osen, Jon Lyder og Jørn Pettersen med noen av resultatet fra idé-myldringen.

Rygghelgen 2019 og samarbeid med andre organisasjoner var de viktigste sakene som ble drøftet. Ryggforeningen opplever en nedgang i medlemstallet, som de aller fleste andre interesseorganisasjoner. Det er heller ingen kø av medlemmer som stiller seg til disposisjon for styreverv. Utad har vi vært en relativt usynlig organisasjon som få kjenner til. Når man tar i betraktning at ryggplager rammer flest og koster samfunnet mest, så burde vi vært en stor organisasjon med mange medlemmer. Dette var utgangspunktet for idé-myldringen.

Hva kan vi gjøre? Tenk utenfor boksen!

Ikke tenk på begrensningene og flaskehalsene, var oppfordringen. Noe av det som kom opp som idéer var å stå mer på stand, sende ut nyhetsbrev, samarbeide med Lærings- og mestringssentrene, dør-til-dør aksjon, konkurranser, vervekampanjer med premiering, finne flere samarbeidspartnere, få på plass flere attraktive medlemsfordeler, bilreklame / klistremerker.

Hvordan utvikle Ryggforeningen til å bli en mer attraktiv, mer synlig organisasjon, samt tiltrekke seg flere medlemmer, blir hovedfokus fremover i tillegg til arbeidet med Rygghelgen.

tekst og foto: eli steen