Det er spesielle dager, og det er alvorstunge dager.  Norge håndterer en pandemi som gir utslag i enkeltmenneskers liv. Våre medlemmer med muskel- og skjelettplager har sine helseutfordringer som vanlig. Begrepet “nødvendig” og “forsvarlig” behandling har fått et annet innhold, og endrer seg i takt med eskaleringen av antall smittede og behandlingstrengende.

Ressursknappheten, og krav til omstilling, krevende prioriteringer og rasjonering i helsetjenesten, har gjort at du som er rammet av en ikke-dødelig lidelse nå opplever at kirurgiske inngrep utsettes på ubestemt tid, og rehabilitering og habilitering i regi av spesialisthelsetjenesten opphører inntil videre.

Hva kan vi gjøre?

Å være sin egen behandler, er det beste rådet akkurat nå. Vær din egen kiropraktor, vær din egen fysioterapeut, vær i bevegelse.

Selv om behandlingssteder er stengt og alle aktiviteter er avlyst:

 • La ikke koronaviruset stoppe deg i å være aktiv hjemme.
 • Gå turer der du har mulighet – få frisk luft.
 • Gjør treningsøvelsene du har fått av din behandler.
 • Finn eventuelt passende øvelser på nettet.
 • Husk uttøyninger også.
 • Gå i trapper dersom du har det.
 • Vi må ikke bli inaktive og stivne til i denne perioden.
 • Oppmuntre hverandre til aktivitet.
 • Følg for øvrig helsemyndighetenes retningslinjer.
 • Vi må støtte hverandre.
 • Vær optimistisk – dette klarer vi.

 

Med vennlig hilsen

Ryggforeningen i Norge
Olaug Jørgensen
Konst. Styreleder
www.ryggforeningen.no


Ryggforeningen i Norge er en landsdekkende pasient- og brukerforening for mennesker med ryggplager, deres pårørende samt fagfolk og andre interesserte. Foreningen ble startet 30.04.1994 og er blitt drevet fram av frivillige ildsjeler og drives fortsatt av frivillige ildsjeler og sentrale tillitsvalgte. Ryggforeningen i Norge skal være en aktiv pådriver for en bedre rygghelse.

Ønsker du å bli medlem i Ryggforeningen i Norge? Trykk under.

TAGS: #ryggforeningen #ryggforeningeninorge #styre #RiN