Under Rygghelgen 2018 informerte foredragsholder Lars Christian Bråten, lege og stipendiat fra FORMI (Formidlingsenheten for muskelog skjelettlidelser) / Oslo Universitetssykehus, at «kvisebakterien» P. acnes ikke tar fra deg kjæresten i tenårene, men gjør at du mister jobben 30-40 år senere.

tekst: eli steen

Lars Christian Bråten startet med å si at modic ikke er noen diagnose, men et billedfunn som man ser på MR skanning. Modicforandringer er forandringer i endeplatene i ryggvirvelen.

Det er 3 ulike teorier om årsaker til at modicforandringer oppstår:

  1. Mekanisk belastning på grunn av alderspregede skiver. Siden den ene skiva fungerer dårligere, må virvlene rundt bære mer vekt for å beskytte skiva. Det kan oppstå mikrobrudd. Kroppen reagerer ved å sende inn immunceller som reparerer mikrobruddene. Betennelse oppstår og dette blir synlig på MR.
  2. Infeksjon som skyldes P.acnes / kvisebakterien. Ved skader i en ryggskive, vil bakterier vi normalt ikke finner der, få tilgang. Disse bakteriene begynner å produsere avfallsstoffer som kan sive ut fra skiva til ryggvirvlene. Immunforsvaret mobiliseres, og betennelsen som oppstår blir synlig på MR.
  3. Autoimmun prosess, betyr at kroppen angriper seg selv. Den innerste delen av vevet i skiva ligger vanligvis bortgjemt for kroppens immunforsvar. Hvis det oppstår sprekkdannelser i den ytterste delen av ryggskiva, vil det innerste vevet bli presset ut, og møter immunforsvaret for første gang. Immuncellene vil se på dette vevet som fremmed, og vil angripe det. Betennelse oppstår og blir synlig på MR.

Man mener det er en sammenheng mellom modicforandringer og smerter, selv om det finnes studier hvor sammenhengen ikke er like tydelig.

I områdene med modicforandringer, er det mer nerveceller enn det man finner ellers. Dette forklarer hvorfor det gjør vondt. Det er mange som har prolaps, men som ikke har modic-forandringer.

Det tar tid fra forskning til praksis, sier Bråten. Mange av oss har møtt et helsevesen med lite kunnskap om modic-forandringer. En trøst er det da at antall publiserte artikler om modic har økt kraftig de siste årene.

I Danmark har enkelte klinikker behandlet modic pasienter med 100 dagers antibiotikakur i flere år. Siden årsakene til modicforandringer foreløpig er teorier, vil også hva slags behandling som er best, være teori. Derfor har man vært kritiske til denne praksisen. Dette er årsaken til at man for noen år siden satte i gang AIM studien (Antibiotics In Modic changes) i Norge, for å etterprøve resultatene i den danske studien som danner grunnlaget for praksisen i Danmark. Bråten, som er engasjert i AIM studien, sier at resultatene vil legges frem på nyåret. Dersom resultatene er positive, vil det kunne åpne opp for ny behandling av modic pasienter i Norge. Men en eventuell behandling må veies opp mot ulempene ved antibiotikabruk.

Bli medlem i Ryggforeningen i Norge

Ryggforeningen i Norge er avhengig av medlemmer for å kunne eksistere, for å kunne gi støtte og skape aktivitet. Ønsker du å bli medlem i Ryggforeningen i Norge, finner du mer informasjon og priser om medlemskap, samt innmelding på dette skjema. Her kan du også velge om du vil være med i Diagnosegruppa Modic. Ønsker du å bidra i gruppa, kan du ta lese mere om dem her. Du kan gjerne sende en epost til vårt Servicekontor for innmelding. Husk å skrive at du vil være med i vår Modicgruppe.

Epost til Servicekontoret: ryggforeningen@ryggforeningen.no