Modicklinikken.oslo har hatt problemer med mailserveren, slik at alle som fra 28.juni og til 3.september har sendt inn kontaktskjema må gjøre dette en gang til for å kunne bli kontaktet. Vi beklager en masse, og lover at alle snarlig skal bli kontaktet.

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.