Modicklinikken.oslo har hatt problemer med mailserveren, slik at alle som fra 28.juni og til 3.september har sendt inn kontaktskjema må gjøre dette en gang til for å kunne bli kontaktet. Vi beklager en masse, og lover at alle snarlig skal bli kontaktet.