Modicklinikken er en del av tilbudet ved Legevakt Vest Medisinske Senter i Oslo

Astrid Landewall og  Professor Lærum  blir en del av et sterkt tverrfaglig miljø og de får enda større ressurser til å hjelpe pasienter med Modicforandringer og andre sammensatte rygg, nakke og muskelskjelettplager. Det er enkelt å komme til Legevakt Vest som ligger i Silurveien 2Klinikken ligger i 1.etg. i Selvaagbygget, S2, ved Ring 3. Det er 600 m vest for Radiumhospitalet og nær T-bane og buss. Det er P-hus i bygget og lokalene er tilrettelagt for funksjonshemmede. For mer informasjon, gå inn på www.modicklinikken.oslo.no 

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.