Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) tar imot henvendelser vedrørende NAV-skandalen, og utvider åpningstidene i Rettighetssenteret til å gjelde alle virkedager fra kl. 10:00 – 14:00. Telefonnummer til Rettighetssenteret er 23 90 51 55. Du kan også sende de en melding, se FFOs Rettighetssenter for mer informasjon.

Ryggforeningen i Norge kan gjennom sitt medlemskap i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), tilby Ryggforeningens medlemmer de samme medlemsfordelene og avtaler som FFO har inngått. For deg som medlem i en av FFOs organisasjoner betyr det at du kan benytte deg av rettighetstelefonen og deres tjenester.

Rettighetssenteret til FFO

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Rettighetssenteret er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom. Spørsmålene kan gjelde både velferdsrettigheter og diskriminering. Rettighetssenteret består av jurister med erfaring innen velferdsrettens område og senterets har tillatelse til å drive rettshjelpsvirksomhet. Deres hovedoppgaver er å kunne besvare og registrere henvendelser fra funksjonshemmede og kronisk syke, pårørende og andre på telefon eller e-post. (NB! De opplyser at de ikke kapasitet til å ta i mot personlig oppmøte), samt utarbeide dokumentasjon om brukernes rettstilstand i praksis.

Link til Rettighetssenteret: www.ffo.no/rettighetssenteret/

Ryggforenings med Rettighetstelefonsavtale med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)