Ryggforeningens avdeling Trøndelag har opprettet en Facebookgruppe til de som har tilhørighet i Trøndelag fylke. Inviter gjerne også andre som kan ha nytte og interesse av å være med i gruppa.

Link: https://www.facebook.com/groups/RiNTrondelag/

Her i Facebookgruppa kan en fritt legge ut informasjon, spørsmål og erfaringer. Av hensyn til våre deltakerne, er Facebookgruppa lukket, det vil si at ingen utenforstående kan se det som skrives her. Den tryggheten er viktig for hver og en av oss, og vi må derfor stole på at ingenting av det som skrives her inne blir kopiert og formidlet til utenforstående. Ingen deltakere må uten videre, lenke til utenforstående grupper og sider på Facebook. Da slike koblinger lett kan virke misvisende og skape uklarhet i forhold til hva vi står for, og hvem vi samarbeider med.

Med vennlig hilsen
Ryggforeningen i Norge
Avdeling Trøndelag