Ryggforeningens avdeling Trøndelag har opprettet en Facebookgruppe til de som har tilhørighet i Trøndelag fylke. Inviter gjerne også andre som kan ha nytte og interesse av å være med i gruppa.

Link: https://www.facebook.com/groups/RiNTrondelag/

Her i Facebookgruppa kan en fritt legge ut informasjon, spørsmål og erfaringer. Av hensyn til våre deltakerne, er Facebookgruppa lukket, det vil si at ingen utenforstående kan se det som skrives her. Den tryggheten er viktig for hver og en av oss, og vi må derfor stole på at ingenting av det som skrives her inne blir kopiert og formidlet til utenforstående. Ingen deltakere må uten videre, lenke til utenforstående grupper og sider på Facebook. Da slike koblinger lett kan virke misvisende og skape uklarhet i forhold til hva vi står for, og hvem vi samarbeider med.

Med vennlig hilsen
Ryggforeningen i Norge
Avdeling Trøndelag

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.