Engasjer deg

En liten handling kan gjøre en stor forskjell for veldig mange med rygglidelser.
Uansett hvordan du ønsker å engasjere deg, gjør du Ryggforeningen i Norge sterkere.

Bli med på laget

Over hele Norge oppnår våre medlemmer i Ryggforeningen i Norge endring, på grunn av at vi engasjerer oss ved våre mål om å skape både sosiale og faglige nettverk, møteplasser, Likepersoner, diagnosegrupper og lokale aktiviteter over hele Norge.

Andre måter du kan engasjere deg på

Du kan først bidra ved å melde deg inn i foreningen, så er det mange muligheter for å kunne bidra. Hva med å melde deg inn i en diagnosegruppe, bli Likeperson, eller bidra i en av våre utvalg. Hva med å bidra i våre lokale avdelinger? Her er mange muligheter for den som ønsker. Alle våre avdelinger er selvstendige underavdelinger med eget styre og sine utvalg og komiteer.

Kontaktinformasjon – Servicekontoret

Sosiale media

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.