Ryggforeningen i Norge ønsker alle nye og gamle medlemmer en riktig god sommer. Vi sender også en god sommerhilsen til alle våre lokale avdelinger i Ryggforeningen. Vi vil nå ta oss en skikkelig pause og vil være tilbake etter sommerferien

 

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.