Anette Wingerei Stulen for Kommunikasjonsavdelingen i Direktoratet for e-helse, ønsker å gjøre intervjuer og lage innhold til publisering på nett og sosiale medier i forbindelse med Akson-prosjektet. De er på jakt etter en eller flere pasienter som ønsker å fortelle om sin hverdag som pasient i dagens helsevesen.

Min hverdag som pasient

Tanken er å få frem at man som pasient opplever å måtte fortelle historien sin mange ganger, og at helsepersonell ofte mangler opplysninger eller må bruke mye av tiden sammen med pasienten på å innhente informasjon. Målet er å tydeliggjøre hvorfor Akson er et viktig tiltak og hvordan det kan gjøre hverdagen for både pasienter og helsepersonell enklere og mer oversiktlig.

Er du en av dem eller vet du om noen som kunne være aktuelle til et slikt intervju?

Ta gjerne kontakt med meg hvis noe er uklart eller dere ønsker mer informasjon.


Med vennlig hilsen

Anette Wingerei Stulen
Epost: Anette.Wingerei.Stulen@ehelse.no
Kommunikasjon
Direktoratet for e-helse
www.ehelse.no

Direktoratet for e-helse er et norsk direktorat som ble opprettet 1. januar 2016. Direktoratet ble opprettet med utgangspunkt i e-helsedivisjonen i Helsedirektoratet. Direktoratet har ansvar for styring, utvikling og gjennomføring av nasjonale IKT-prosjekter. Wikipedia

Aktuelle linker

TAGS

#akson #aksonprosjektet #ehelse #ehelse.no #direktoratet #direktoratetforehelse #intervju #pasient #pasienter #minhverdag #trondheim #oslo #journal #felleskommunaljournal #minjournal #helsetjenester #pasientjournal