Modic

Hjem » Diagnosegruppe – Modicgruppa

Aktuelt fra diagnosegruppe – Modicgruppa

Informasjon Modicgruppa

Hva er Modic-forandringer

I denne utdypende artikkelen har vi i Modicgruppa, oppsummert den kunnskapen vi i gruppeledelsen så langt har samlet inn ut fra erfaringer, teorier, etablert kunnskap, og ikke minst forskning på Modic-forandringer. Vi vil her presentere hva Modic-forandringer er, ulike aspekter og utfordringer rundt Modic, og ikke minst forskning på behandlingsmuligheter. Artikkelen vil kunne bli revidert etterhvert som ny kunnskap blir tilgjengelig. Kildehenvisninger er vedlagt sist i artikkelen.

Les hele artikkelen her

Gruppeledelse 2018-2020

Gruppeledelse:
Heidi Økland, gruppeleder (gjenvalg)
Inger Elisabeth Høiby, gruppemedlem
Ann-Iren Hukkelberg, gruppemedlem
Ellen Vera Grøgaard, varamedlem

Sosiale medier

Modicgruppa på Facebook:

Kontakt oss

Send en e-post til: modic@ryggforeningen.no

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.