Modic

Hjem » Diagnosegruppe – Modicgruppa

Aktuelt fra diagnosegruppe – Modicgruppa

Informasjon Modicgruppa

Hva er Modic-forandringer

I denne utdypende artikkelen har vi i Modicgruppa, oppsummert den kunnskapen vi i gruppeledelsen så langt har samlet inn ut fra erfaringer, teorier, etablert kunnskap, og ikke minst forskning på Modic-forandringer. Vi vil her presentere hva Modic-forandringer er, ulike aspekter og utfordringer rundt Modic, og ikke minst forskning på behandlingsmuligheter. Artikkelen vil kunne bli revidert etterhvert som ny kunnskap blir tilgjengelig. Kildehenvisninger er vedlagt sist i artikkelen.

Les hele artikkelen her

Gruppeledelse 2021-2023

Gruppeledelse:
Ann-Iren Hukkelberg, gruppeleder
Heidi Økland
Inger Elisabeth Høiby
Dag Karsrud
Elisabeth Gigernes
Varamedlemmer:
Ellen Grøgaard
Kathrine Vadøy

Sosiale medier

Modicgruppa på Facebook:

Kontakt oss

Send en e-post til: modic@ryggforeningen.no