Modic

Hjem » Diagnosegruppe Modic

Aktuelt fra diagnosegruppe Modic

Hvorfor oppstår modic forandringer?

Under Rygghelgen 2018 informerte foredragsholder Lars Christian Bråten, lege og stipendiat fra FORMI (Formidlingsenheten for muskelog skjelettlidelser) / Oslo Universitetssykehus, at «kvisebakterien» P. acnes ikke tar fra deg kjæresten i tenårene, men gjør at du...

les mer

Informasjon

Hva er Modic-forandringer

I denne utdypende artikkelen har vi i Modicgruppa, oppsummert den kunnskapen vi i gruppeledelsen så langt har samlet inn ut fra erfaringer, teorier, etablert kunnskap, og ikke minst forskning på Modic-forandringer. Vi vil her presentere hva Modic-forandringer er, ulike aspekter og utfordringer rundt Modic, og ikke minst forskning på behandlingsmuligheter. Artikkelen vil kunne bli revidert etterhvert som ny kunnskap blir tilgjengelig. Kildehenvisninger er vedlagt sist i artikkelen.

Les hele artikkelen her

Gruppeledelse 2018-2020

Gruppeledelse:
Heidi Økland, gruppeleder (gjenvalg)
Inger Elisabeth Høiby, gruppemedlem
Ann-Iren Hukkelberg, gruppemedlem
Ellen Vera Grøgaard, varamedlem

Kontakt oss

Send en e-post til: modic@ryggforeningen.no