Andre diagnoser

Hjem » Diagnosegruppe Andre diagnoser

Aktuelt fra diagnosegruppe Andre diagnoser

Informasjon

Om Andre diagnoser

Dette er diagnoser som ikke faller inn under diagnosene Modic, Skoliose og Spinal stenose.

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.