Medlemsfordeler – Avdvokathjelp

Finn en trygg advokat De fleste privatpersoner med vanlig økonomi har behov for en erfaren og effektiv advokat, som har omtanke for klientens kostnader. Grunntanken hos Advisio er å yte rimelig bistand på et meget høyt faglig nivå. Gjennom ditt medlemskap i...

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.