Ryggbloggen

Ryggbloggen – “Ryggsmerter” (din veiledning) fra det offentlige nettstedet helsenorge.no

De fleste av oss får ryggsmerter en eller annen gang i livet. Å holde seg aktiv er et viktig tiltak for å bli bedre. Passivitet kan forverre plagene. Slik starter helsenorge.no sin forklaring hva de anbefaler hvis du får ryggsmerter. Her finner man en grei oversikt over tiltak man selv kan gjøre, slik at man kan komme fort igang så man ikke blir passiv og ryggsmertene forverres. Denne informasjonen er laget for å gi deg generell kunnskap. Det er ingen erstatning for undersøkelse eller behandling hos helsepersonell.

Kilde: helsenorge.no/sykdom/muskel-og-skjelett/ryggsmerter
Innhold: Helsebiblioteket.no i Folkehelseinstituttet/BMJ

Tema som blir tatt opp:

  • Symptomer på ryggsmerter
  • Behandling av ryggsmerter
  • Smert​estillende
  • Manipulas​jon av ry​​ggraden​
  • Andre beh​andling​​​sformer
  • Hvordan går det med meg?

Link til helsenorge.no sin artikkel: helsenorge.no/sykdom/muskel-og-skjelett/ryggsmerter

Informasjonen på helsenorge.no er levert av ulike organisasjoner i helsesektoren og er laget for å gi deg generell kunnskap. Det er ingen erstatning for undersøkelse eller behandling hos helsepersonell. Dersom du er syk eller trenger medisinsk hjelp av andre grunner, bør du oppsøke fastlegen. Når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente – ring legevaktnummer 116 117. Ring 113 når det er akutt og står om liv.


Trenger du noen å snakke “Ryggsmerter” med?

Ryggforeningen i Norge har et bredt nettverk av Likepersoner som gjerne ta en prat med deg. En Likeperson er ikke en fagperson, men en som selv har erfaringer som pårørende, og har fått opplæring i det å være likeperson. Alle våre likepersoner har taushetsplikt.
Kontakt vår Likeperson-telefonen eller epost, så videreformidler vi din henvendelse til rett diagnose eller lokalavdeling. Du kan også kontakte leder i Ryggforeningens avdelinger hvis du ønsker å snakke med en likeperson som bor nær deg.

Likeperson telefon: 911 74 174
Likeperson epost: likeperson@ryggforeningen.mysites.io

 

Ryggforeningen – Likepersoner

Universitetssykehuset Nord-Norge Smerteavdelingen i Tromsø har laget en video om å forstå smerte på 5 minutt

Smerte oppleves forskjellig av ulike personer. Felles for alle er at våre tanker, følelser og atferd påvirkes når vi har vondt. Nyere forskning tyder på at langvarig smerte har sammenheng med endringer i nervesystemet og at medikamenter ofte i begrenset grad vil kunne påvirke disse endringene. Fokus er på tiltak som bedrer livsfunksjon. Det overordnede målet for all smertebehandling er å bidra til økt livskvalitet og høyere funksjonsnivå.

Vi tar utgangspunkt i en helhetlig forståelse som legger vekt på samspillet mellom medisinske, psykologiske og sosiale forhold. I avdelingen arbeider psykologer, psykiatrisk sykepleier, smertesykepleier, leger, fysioterapeuter og sekretær. Pasienter som kommer til smerteavdelingen vil som regel møte flere av disse fagpersonene.

Vi behandler både langvarig smerte, der plagene har vart i flere måneder eller år, og relativt nylig oppstått smerte der det er en risiko for at plagene kan bli langvarige. Pasienter med smerte knyttet til pågående kreftbehandling ivaretas i hovedsak av behandlende avdeling/palliativt team. I kraft av å være smerteavdeling ved et universitetssykehus skal vi også fungere som regional kompetansetjeneste for smertebehandling i Nord-Norge.

Kilde: Universitetssykehuset Nord-Norge Smerteavdelingen
Link: https://unn.no/avdelinger/operasjon-og-intensiv-klinikken/smerteavdelingen-tromso#les-mer-om-smerteavdelingen-tromso

Scroll to Top