Brukermedvirkning satt i system

Brukermedvirkning satt i system

OsloMet har et eget senter for «Intelligent Muskelskjeletthelse». Målet er å initiere mer relevant forskning på rygglidelser på mye kortere tid. Idag tar det i gjennomsnitt 16 år fra et forskningsprosjektets spede begynnelse, til det er gjennomført og man eventuelt...
Dårligere hjelp med sminke

Dårligere hjelp med sminke

Hvor stor betydning har egentlig helsepersonellets og saksbehandleres fordommer i møtet med pasienter. Ganske mye, er mange ryggpasienters erfaring. Nå etterlyses det forskning på området. Du kommer til legen, setter deg på stolen og har 15 minutter til å fortelle om...
Det handler om å lytte djupt

Det handler om å lytte djupt

Likepersoner i Ryggforeningen er like viktig for oss som penger i banken! For god avkastning, bør de følges opp og få faglig påfyll og mulighet for å utveksle erfaringer. Melle Aakenes fra Kirkens SOS holdt «God å snakke med» kurs for oss på lørdagen. Innhold og...
Normann Støylen er Ryggforeningens nye styreleder

Normann Støylen er Ryggforeningens nye styreleder

På Ryggforeningens landsmøte på Gardermoen 8. mai, ble Normann Støylen valgt inn som styreleder. Støylen bor på Skedsmokorset i Lillestrøm kommune, er 66 år, og har mange års erfaring fra IT-bransjen. Med seg i sentralstyret har han Ann-Iren Hukkelberg som nestleder,...
Pasienter bidrar til bedre ryggkirurgi

Pasienter bidrar til bedre ryggkirurgi

De aller fleste pasienter som blir rygg- og nakkeopererte opplever en sterk helseforbedring med mindre smerter og bedret funksjon i dagliglivets aktiviteter. Samtidig ser vi at noen av pasientene har liten eller ingen nytte av behandlingen, og noen få er verre ett år...