Nyhet

Ryggdag i Bodø

VEL GJENNOMFØRT RYGGDAG I BODØ.

 

Ryggdagen i Bodø ble avholdt på Quality hotell Ramsalt  30/9-23. Vi var totalt 11 stk inkl  de fra Ryggforeningen. Det ble ett litt spesielt møte da 2 av 2 foredragsholdere måtte melde avbud.

 

 

Karin Hoel  fortalte sin historie.

 

 Ann Iren Eikrem holdt foredrag om Modic

 

 

Eli Steen startet med å ønske velkommen og  fortalte om Ryggforeningen, hvem vi er og hva vi gjør.

Deltagerne ble informert om at det er taushetsplikt for det som blir sagt i rommet.  Deretter ble det en presentasjonsrunde hvor deltagerne fortalte litt om  seg selv og hva de sliter med i hverdagen.

Karin Hoel fortalte sin pasient historie om det å få skoliose som barn og  veien  frem til i dag.   

Ann Iren Eikrem holdt ett flott foredrag om Modic og modicforandringer

                                                                                

Det ble satt av tid til spørsmål og likepersonsamtaler.

Lege Sigbjørn Rogne meldte avbud pga sykdom.

Ortoped fra  Nordlandssykehuseet i Bodø, Oliver Muller måtte melde avbud pga en øyeblikkelig-hjelp operasjon.

Stiftelses møte ble avholdt og det ble bestemt at den nye avdelingen skal hete

Ryggforenigen avd Nordland.

 

Styret består av : 

Leder : Vibeke Gavin

Styremedlemmer :

Anne Merethe Johansen

Vilja Lie

Karin Hoel

 

 

 

 

Ryggforeningen har opprettet helsepolitisk utvalg

Ryggforeningen har nå opprettet et helsepolitisk utvalg. Utvalget består av: Normann Støylen, Eirik Moe, Lisa Skaret, Geir Sigurd Henriksen, Kathrine Vadøy og Mette Fløystad Kvammen. Utvalget skal arbeide med helsepolitiske saker mot helsevesen, politikere, myndigheter og andre for Ryggforeningen i Norge. Typiske saker vil være høringer og andre saker innen helsepolitikk. Utvalget rapporterer til sentralstyret i RiN

Vi håper dette vil gjøre oss enda mer synlige i helsepolitiske saker og løfte våre saker frem i lyset

Mvh

Normann

Invitasjon til Rygghelgen

Her kommer invitasjon til Rygghelgen 2023. Den avholdes på Quality Hotel Olavsgaard på Skjetten. Det går buss dit fra Gardermoen, og er ellers et trafikk-knutepunkt på Romerike. Kommer du med bil, er det rikelig med p-plasser, og de er gratis😊

Vi har reservert 100 rom. Først til mølla prinsippet gjelder.

I år har også medlems gruppene årsmøte. Da det har vist seg å være noe utfordrende å få nok tillitsvalgte til å styre de ulike medlems gruppene, vil det være litt forskjell på hvordan arbeidet organiseres.

Så «årsmøte» vil ikke være like formelt i alle gruppene når dette skal avvikles på søndag morgen.

Program og påmelding finner du her

Høst

HØST

Da er høsten kommet også hit til Nordmøre, selv om gradestokken igår viste +21 gr. 

Dette er ikke vanlig på disse kanter når kalenderen viser 26. sept

 

Så vil jeg minne alle om  Ryggdagen vi skal arrangere i Bodø førstkommende lørdag 30.09.23 på Quality hotell Ramsalt .

Det er fremdeles plasser igjen, så meld dere til Ryggforeningens tlf 94802527 eller epost ryggforeningen@ryggforeningen.no

Landsforeningen for nakkeskaddes nye filmer

Plager i nakke og rygg

I løpet av sekunder kan du bli skadet i en ulykke og hele livet blir endret.

Mange sliter med smerter og andre plager som en følge av skaden. Dette gjelder også mange av Ryggforeningens følgere som har langvarige smerter på grunn av sykdom.

LFN – Landsforeningen for nakkeskadde har erfart at både pasienter og helsepersonell har behov for mer kunnskap om plager, diagnostisering og rehabilitering etter nakkeskade. Dette er en erfaring som vi i Ryggforeningen deler, så vi tror at LFNs nye filmer er nyttige for våre medlemmer også.

https://nakkeskade.lfn.no/ kan du nå se nye filmer for å få vite mere om dette, og dele dem med andre. Rehabilitering, smertelindring, hverdagsmestring, kognitive utfordringer, humørog fatigue er tema for noen av filmene, og dette er relevant for mange som sliter med langvarige plager (både på grunn av nakkeskade, ryggproblemer og av andre årsaker).

I filmene deler flere nakkeskadde og pårørende sine erfaringer. Der deltar ogsåsmertepsykologer, manuellterapeuter, leger, og andre behandlere som gir råd og gjør rede for ny kunnskap basert på klinisk praksis og forskning.

Filmene er gratis for alle; både pasienter, pårørende og helsepersonell. Filmene er utviklet med støtte fra Stiftelsen Dam gjennom Norges Handikapforbund og kvalitetssikret av fagfolk.

Se og del!

Er nakkemanipulasjon eller ibux mest effektivt?

Ryggforeningen i Norge støtter stort prosjekt om akutte nakkesmerter: er nakkemanipulasjon eller ibux mest effektivt?

 

Universitetet i Oslo og Akershus Universitetssykehus HF er i gang med et landsdekkende prosjekt som vil undersøke om kiropraktisk behandling for pasienter med akutte nakkesmerter er effektivt sammenliknet med medisin. Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam gjennom Ryggforeningen i Norge.

 

Studien er et nasjonalt samarbeid hvor mer enn 35 kiropraktorer rekrutterer og behandler pasienter med akutte nakkeplager.

Bakgrunn for studien

Nakkeplager er på topp sammen med korsryggplager, hvor rundt 450.000 nordmenn er daglig plaget, mens 40 % av befolkningen vil oppleve nakkeplager innenfor den siste måneden. Kostnadene fra muskel- og skjelettsystemet er svært høy og er stipulert til om lag 280 milliarder kroner per år i form av helsetap, tapt verdiskapning og behandlingskostnader, hvorpå hele 82 % av disse kostnadene er knyttet rygg- og nakkeplager. Med andre ord kan nakkeplager defineres som en muskel- og skjelettpandemi, hvor helsevesenet dessverre mangler kunnskap omkring effektive behandlingsalternativer.

Av dem som oppsøker hjelp for nakkesmerter i det norske helsevesenet, vil to ut av 3 oppsøke fysioterapeut/kiropraktor, mens en ut av 3 vil oppsøke fastlegen. Fastleger behandler ofte akutte nakkesmerter med smerte- og/eller betennelsesdempende medisiner. Men ikke alle pasienter har tilstrekkelig effekt, og andre må avstå på grunn av bivirkninger.

En nylig meta-analyse studie av forskningsgruppen, så på manipulasjonsbehandling for akutte nakkesmerter og rapporterte at verken manipulasjonsbehandling alene eller i kombinasjon med annen behandlingsmodalitet viste overbevisende effekt i de få studiene som fantes. Det var heller ingen overbevisende evidens for at Ibux hadde effekt på akutte nakkesmerter.

Om studien

Studien undersøker behandlingseffekt av kiropraktisk og medisinsk behandling og vil gi vitenskapelig dokumentert kunnskap om hvilke behandlinger som er effektive og hvor stor effekt disse har, denne kunnskapen mangler dessverre i dag.

Prosjektet er godt i gang og prosjektgruppen ønsker i alt 320 pasienter. Rekrutterte pasienter vil behandles i to uker med kiropraktikk eller medisin hvor primærmålet er redusert smerte på dag 14. Prosjektgruppen ønsker også å måle langtidseffekten de etterfølgende 5 ½ måned. All undersøkelse og behandling er kostnadsfri for alle deltakerne.

Resultatene av studien vil bli publisert i medisinske tidsskrifter og videre bli formidlet til pasienter, pasientorganisasjoner, helsepersonell og nasjonale og internasjonale nyhetsmedia umiddelbart, for nettopp bidra til å effektivisere spesielt helse Norge. Ryggforeningen i Norge, som brukermedvirker med over 1400 medlemmer, vil være en pådriver for at denne nye kunnskapen når befolkningen.

]Fra venstre: Professor, overlege, prosjektleder Michael B. Russell, kiropraktor, Ph.d kandidat Anna Allen-Unhammer, kiropraktor, fysioterapeut, hovedveileder Aleksander Chaibi, Ph.d., (Professor Nina K. Vøllestad, Medveileder, ikke avbildet) 

Fra venstre: Professor, overlege, prosjektleder Michael B. Russell, kiropraktor,

Ph.d kandidat Anna Allen-Unhammer, kiropraktor, fysioterapeut, hovedveileder Aleksander Chaibi, Ph.d.,

Professor Nina K. Vøllestad, Medveileder, ikke avbildet

NSDS-2023

NORDIC SPINAL DEFORMITIES SOSIETY

NSDS er en forening for helsepersonell med interesse for spinale deformiteter i de nordiske landene. Foreningen ble stiftet i 1975, under navnet Nordic Scoliosis Society.  I 1996 ble også andre spinale deformiteter inkludert, og forbundet endret navn til Nordic Spinal Deformities Society.

Målet med NSDS er å fremme forskning, forebygging og behandling av skoliose og beslektede lidelser, blant annet gjennom en årlig vitenskapelig konferanse der kunnskap deles.

23.-26. august 2023 ble den årlige konferansen arrangert i Linköping i Sverige. Der deltok Svenska Skoliosföreningen og Dansk Skoliose Forening i tillegg til Skoliosegruppa fra Ryggforeningen.  Og så vidt vi vet er det første gang pasientorganisasjoner var representert på konferansen.

Den Svenske Skolioseforeningen hadde et veldig bra innlegg, der de fikk frem brukerstemmen fra en ung og en voksen skoliosepasient.

Vi setter stor pris på at pasientorganisasjoner kan delta på disse samlingene, og vi har tro på at vi kan ha viktige bidrag her.

I løpet av konferansen hadde vi som representerte pasientorganisasjonene for skoliose i de tre landene et møte, der vi utvekslet erfaringer og ble enige om videre samarbeid.

Nærmere beskrivelse av konferansen og innholdet på denne kan dere lese i ryggstøtten nr. 2-2023.

Gratis webinarer

 

FFO Viken arrangerer en rekke webinarer utover høsten. Det er gratis å delta. Se detaljer for tema/innhold og påmelding i invitasjonene. 

September:

Invitasjon 14.09.23 Det du ikke ser

Oktober:

Invitasjon 11.10.23 Bedre søvn – våken hverdag

Invitasjon 19.10.23 Pasient- og brukerombudet

Invitasjon 24.10.23 Hjelp og hjelpemidler

November:

Invitasjon 02.11.23 Tvang av barn i helsevesenet

Invitasjon 08.11.23 Virtuelt sykehus

Invitasjon 22.11.23 Søsken som pårørende

Invitasjon 29.11.23 Nøkler til en bedre hverdag som kronisk syk

Områder vi ønsker mer kunnskap på innen ryggkirurgi

7.september er Ryggforeningen invitert til fagseminaret til de som registrerer i Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi. Sigbjørn Rogne skal gi innblikk i sin pasienthistorie og argumentere for bedre oppfølging av voksne med skoliose. Jeg (Eli Steen) skal si noe om at det bør utføres mer skiveprotesekirurgi på norske sykehus, og etterspørre behandling av Tarlov cyste.

 

Skroll til toppen