Hvorfor oppstår modic forandringer?

Under Rygghelgen 2018 informerte foredragsholder Lars Christian Bråten, lege og stipendiat fra FORMI (Formidlingsenheten for muskelog skjelettlidelser) / Oslo Universitetssykehus, at «kvisebakterien» P. acnes ikke tar fra deg kjæresten i tenårene, men gjør at du...

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.