Brukermedvirkning satt i system

OsloMet har et eget senter for «Intelligent Muskelskjeletthelse».
Målet er å initiere mer relevant forskning på rygglidelser på mye kortere tid.

Ryggforeningens viktigste brukermedvirker Thor Einar Holmgard

Idag tar det i gjennomsnitt 16 år fra et forskningsprosjektets spede begynnelse, til det er gjennomført og man eventuelt kan sette kunnskapen ut i praksis.

Brukermedvirkning fra dag en vil sikre at forskerne fokuserer på de spørsmålene som er viktig for ryggpasienter.

– Jeg har 50 års erfaring som pasient, så man kan jo si at jeg er profesjonell i så måte. Som bruker har jeg en kompetanse som er viktig for forskerne.

Denne kunnskapen må ut, holder jeg den for meg selv, så skjer det ingenting, sa Thor Einar Holmgard til landsmøtet.

Holmgard er den ryggpasienten i Norge som har mest erfaring i å være brukermedvirker.

Skroll til toppen