Har du interesse og lyst til å engasjere deg som likeperson i Ryggforeningen?

Da er du velkommen til likepersonkurs lørdag 23. februar kl. 09.00 – 17:00
Sted: Clarion Collection Hotel Grand Olav, Kjøpmannsgata 48, Trondheim

Hvem er kurset for?

  • Medlemmer av Ryggforeningen som har diagnose selv, eller som er pårørende, og som bor i Midt-Norge. Vi oppfordrer spesielt Trøndelagsmedlemmer til å melde seg på, da lokalavdelingen er ny og under oppbygging
  • Du som har tid og interesse for likepersonsarbeidet og har lyst til å gjøre en innsats for foreningen

Kurset inkl. lunsj er gratis. Reisekostnader dekkes etter rimeligste reisemåte, og avtales ved påmelding. Ryggforeningen vil registrere deg i likepersonsregisteret, og på vår hjemmeside etter gjennomgått kurs. Det vil bli opplæring i den digitale likepersonsloggen. Denne kan en logge seg inn på via PC, nettbrett eller mobiltelefon.

Påmelding til:

Ryggforeningen innen 14. februar på epost til:

Med vennlig hilsen
Ryggforeningen

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.