Spinal Stenose treff 10.-11. oktober er utsatt  til senere tidspunkt.

Informerer om at Spinal stenose treffet som var planlagt avholdt i Drammen 10.-11. oktober er avlyst og utsatt til senere tidspunkt. Vi kommer med invitasjon om ny dato, sted og program senere.

Hilsen Spinal stenose-gruppa i Ryggforeningen i Norge

 

 

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.