Alle lokallag i Ryggforeningen i Norge bør nå avlyse alle aktiviteter som innebærer at man samler folk. Vi må alle gjøre det vi kan for å forhindre at koronasmitten spres, og følge med på myndighetenes oppdaterte anbefalinger.

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.