Alle lokallag i Ryggforeningen i Norge bør nå avlyse alle aktiviteter som innebærer at man samler folk. Vi må alle gjøre det vi kan for å forhindre at koronasmitten spres, og følge med på myndighetenes oppdaterte anbefalinger.