Trøndelag

Hjem » Avdeling Trøndelag

Aktuelt fra Trøndelag

Informasjon

Kontakt oss

Eva Granheim Reitan, Leder

Her vil dere finne informasjon om de som er kontaktpersoner for avdeling Trøndelag, Ryggforeningen i Norge. Kontakt Ryggforeningen servicekontor på 69 26 87 00 eller e-post til ryggforeningen@ryggforeningen.no, hvis du ikke oppnår kontakt, så videreformidler vi din henvendelse til ditt lokalavdeling.

Styret
  • Eva Granheim Reitan, Leder
  • Vibeke Barstad, Nestleder
  • Tone Kristin Søbstad Sæther, styremedlem
Likepersoner

Ryggforeningens sentrale likepersonstelefon: 911 74 174.
E-post: likeperson@ryggforeningen.no

Vi har et bredt nettverk av likepersoner. Kontakt Ryggforeningen på 69 26 87 00 eller E-post til ryggforeningen@ryggforeningen.no, så videreformidler jeg din henvendelse til rett diagnose eller lokalavdeling. Du kan også kontakte leder i Ryggforeningens avdelinger hvis du ønsker å snakke med en likeperson som bor nær deg.

Sosiale medier

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.