Østfold

Hjem » Avdeling Østfold

Aktuelt fra Østfold

Informasjon

Kontakt oss

Leder – Lisa Skaret
Epost: lska@online.no
Telefon 907 68824

Nestleder / kasserer – Stein Andresen
Epost: stein.andresen@gmail.com
Telefon 482 00991

Styremedlem – Tone Storm-Hansen
Epost: tonesh@getmail.no
Telefon 41614348

Styret

Leder: Lisa Skaret
Nestleder / kasserer: Stein Andresen
Styremedlem: Tone Storm-Hansen
Varamedlemmer: Emilie Stang og Dag Jordansen

Likepersoner

Ryggforeningens sentrale likepersonstelefon: 911 74 174.
E-post: likeperson@ryggforeningen.no

Vi har et bredt nettverk av likepersoner. Kontakt Ryggforeningen på 69 26 87 00 eller E-post til ryggforeningen@ryggforeningen.no, så videreformidler jeg din henvendelse til rett diagnose eller lokalavdeling. Du kan også kontakte leder i Ryggforeningens avdelinger hvis du ønsker å snakke med en likeperson som bor nær deg.

Sosiale medier
Avdeling Østfold på Facebook: