Oslo og Akershus (RiOA)

Hjem » Avdeling Oslo og Akershus (RiOA)

Aktuelt fra Oslo og Akershus (RiOA)

Informasjon

Kontakt oss

Leder: Inger Ljøstad
E-post: rioa@ryggforeningen.no

Styret

Leder: Inger Ljøstad
Andreas Jelstad, styremedlem
Berny Harjo, styremedlem
Ellen T. Nilsen, styremedlem
Svein Nårstad, styremedlem
Karl Tore Hunslund, 1. vara

Likepersoner

Ryggforeningens sentrale likepersonstelefon: 911 74 174.
E-post: likeperson@ryggforeningen.no

Vi har et bredt nettverk av likepersoner. Kontakt Ryggforeningen på 69 26 87 00 eller E-post til ryggforeningen@ryggforeningen.no, så videreformidler jeg din henvendelse til rett diagnose eller lokalavdeling. Du kan også kontakte leder i Ryggforeningens avdelinger hvis du ønsker å snakke med en likeperson som bor nær deg.

Sosiale medier
Avdeling Oslo og Akershus på Facebook:

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.