Avdeling Hedmark og oppland (MjøsRygg)

Hjem » Avdeling Hedmark og oppland (MjøsRygg)

Avdeling Hedmark og oppland (MjøsRygg)

Informasjon

Styret / Kontaktinformasjon

Leder:
Peter Henrik Andersen, 2270 Jaren
Tlf. 92656711, e-post: oslosan@online.no
Kasserer:
Merete Larsson, 2845 Bøverbru,
T|f.90126199, e-post: meretelarsson@gmail.com
Styremedlem:
Ellen Johanne Narum Fodnestøl, 2819 Gjøvik
TIf.91745867, e-post: ellenjnf@gmail.com
Varamedlem:
Olaug Jørgensen, 3520 Jevnaker,
Tlf. 95241749, oh.jorg@online.no

Likepersoner

Ryggforeningens sentrale likepersonstelefon: 911 74 174.
E-post: likeperson@ryggforeningen.no

Vi har et bredt nettverk av likepersoner. Kontakt Ryggforeningen på 69 26 87 00 eller E-post til ryggforeningen@ryggforeningen.no, så videreformidler jeg din henvendelse til rett diagnose eller lokalavdeling. Du kan også kontakte leder i Ryggforeningens avdelinger hvis du ønsker å snakke med en likeperson som bor nær deg.

Sosiale medier

Avdeling Hedmark og oppland på Facebook: