Avdeling Hedmark og oppland (MjøsRygg)

Hjem » Avdeling Hedmark og oppland (MjøsRygg)

Avdeling Hedmark og oppland (MjøsRygg)

Informasjon

Kontakt oss

Leder: Lene Slettum, 2847 Kolbu,
Tlf. 48078801, e-post: leneslettum@gmail.com
Kasserer: Merete Larsson, 2845 Bøverbru,
T|f.90126199, e-post: meretelarsson@gmail.com
Styremedlem: Tor Hellem-Hansen, 2319 Hamar,
TIf.41453088, e-post: torhh40@hotmail.com
Varamedlem: Olaug Jørgensen, 3520 Jevnaker,
Tlf. 95241749, ohjorg@online.no

Styret

Leder: Lene Slettum
Kasserer: Merete Larsson
Styremedlem: Tor Hellem-Hansen
Varamedlem: Olaug Jørgensen

Likepersoner

Ryggforeningens sentrale likepersonstelefon: 911 74 174.
E-post: likeperson@ryggforeningen.no

Vi har et bredt nettverk av likepersoner. Kontakt Ryggforeningen på 69 26 87 00 eller E-post til ryggforeningen@ryggforeningen.no, så videreformidler jeg din henvendelse til rett diagnose eller lokalavdeling. Du kan også kontakte leder i Ryggforeningens avdelinger hvis du ønsker å snakke med en likeperson som bor nær deg.

Sosiale medier

Avdeling Hedmark og oppland på Facebook:

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.