devadmin

Vil ha samarbeid mellom det ryggfaglige og det smertefaglige miljøet

Både behandlingsmessig og forskningsmessig bør det ryggfaglige miljøet samarbeide nærmere med det smertefaglige miljøet. Det er en av konklusjonene i en utredning om behandling av pasienter med kroniske korsryggsmerter.  Medarbeider i Ryggforeningen, Geir Sigurd Henriksen, har skrevet utredningen. På grunnlag av utredningen har Ryggforeningen invitert representanter for disse miljøene til et møte for å diskutere …

Vil ha samarbeid mellom det ryggfaglige og det smertefaglige miljøet Read More »

Rygglidelser er et forsømt helseområde

Det rammer flest og koster mest Rygglidelser er et forsømt helseområde I den siste folkehelsemeldingen slås det fast at muskel- og skjeletthelse, med nakke- og rygglidelser som den største gruppen, er den største utfordringen innen folkehelsen. Det rammer flest og koster mest. Det samme framgår av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021, og det varsles …

Rygglidelser er et forsømt helseområde Read More »

Skoliosegruppa – Støtt vårt arbeid gjennom medlemskap i Ryggforeningen i Norge

Støtt vårt arbeid gjennom medlemskap i Ryggforeningen i Norge – Skoliosegruppa Vi jobber for at de beste og mest oppdaterte behandlingstyper skal brukes inn korsettbehandling, kirurgi og fysioterapi. Vi samarbeider med Helsedirektoratet om informasjon om skoliose i skolehelsetjenesten for at skoliose oppdages tidligst mulig. Vi jobber for best mulig rettigheter gjennom NAV og HELFO. Vi …

Skoliosegruppa – Støtt vårt arbeid gjennom medlemskap i Ryggforeningen i Norge Read More »

Rapport fra Kontrollkomiteen til Landsstyremøtet 2019

I tråd med mandatet har kontrollkomiteen behandlet konkrete saker vi har fått henvendelse om fra sentralstyret og fulgt med på utviklingen i Ryggforeningen i Norge bl.a. gjennom møtereferater og regnskapsutskrifter. Her kan du lese kontrollkomiteens rapport for perioden 06.2018 – 06.2019 Les rapporten her

Muskelskjelettsatsingen (MUSS)

Ryggforeningen i Norge er medlem av Muskelskjelettsatsingen (MUSS) som er en nasjonal forskningssatsing innen muskelskjeletthelse etablert i regi av Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG). Ansvarlig samarbeidsorgan er Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo. Muskelskjelettsatsingen er organisert som et nettverk av forskningsmiljøer, et koordinerende forskningsmiljø, samt et fagråd med brukerrepresentanter. Forskningsnettverkene er sammensatt av forskere med …

Muskelskjelettsatsingen (MUSS) Read More »

Studieforbundet Funkis

Ryggforeningen i Norge er medlem av Studieforbundet Funkis som ble stiftet i 1994 som en paraplyorganisasjon for funksjonshemmede, mennesker med langvarige helseproblemer og deres pårørende. Funkis er i dag et av landets største studieforbund med voksenopplæring som hovedformål. Vi fordeler statlige voksenopplæringsmidler til medlemmer som driver kursvirksomhet utenfor det formelle utdanningssystemet. Funkis’ mål for kursvirksomhet og læring er å …

Studieforbundet Funkis Read More »

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Ryggforeningen i Norge er medlem av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), og kan gjennom sitt medlemskap, tilby Ryggforeningens medlemmer de samme medlemsfordelene og avtaler som FFO har inngått. Om Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Med sine 84 medlemsorganisasjoner, som til sammen har mer enn 335.000 medlemmer, er FFO Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke. FFO ble …

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Read More »

Rådet for Muskelskjeletthelse

Ryggforeningen i Norge er medlem av Rådet for Muskelskjeletthelse, som er en paraplyorganisasjon som samler aktører som arbeider for eller er opptatt av en bedre muskelskjeletthelse. Rådet er også den norske delen av The Bone and Joint Decade – The global alliance for Musculoskeletal Health (G-Musc). Rådet ble etablert på verdens ryggdag, 16. oktober i 2002 og består …

Rådet for Muskelskjeletthelse Read More »

Ryggforenings med Rettighetstelefonsavtale med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Ryggforeningen i Norge kan gjennom sitt medlemskap i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), tilby Ryggforeningens medlemmer de samme medlemsfordelene og avtaler som FFO har inngått. For deg som medlem i en av FFOs organisasjoner betyr det at kan benytte deg av rettighetstelefonen og deres tjenester.edlemsfordel rettighetstelefon 23 90 51 55 Rettighetssenteret til FFO Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Rettighetssenteret er …

Ryggforenings med Rettighetstelefonsavtale med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Read More »

Rull til toppen