Vi inviterte medlemmer av Ryggforeningen som bor i Midt-Norge, til likepersonskurs 23. februar 2019 på Clarion Hotel Grand Olav i Trondheim. Jørn Pettersen var kursleder for sitt første likepersonskurs i Ryggforeningen. Det blir helt sikkert ikke det siste.

Vi var 8 deltakere. Dagen var lang, men den føltes ikke lang. Og tilbakemeldingene var at kurset var innholdsrikt og interessant. Meningsutvekslingene underveis var nyttige. Likepersonskurset er grunnmuren, reisverk og vegger kommer etter hvert. Vi var enige om at erfaringssamlinger og kunnskapspåfyll er viktige for likepersoner.

Likepersonskurs

Bilde: Lunsjtid for deltakerne på likepersonskurset, fra venstre Evy Svanemsli, John Strøm, Jørn Pettersen, Randi Alnes, Jon Lyder, Heidi Økland, Vibeke Barstad og Eva Granheim Reitan.

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.