Årsmøte Ryggforeningen Rogaland

Styret i Ryggforeningen avdeling Rogaland inviterer gamle og nye medlemmer til årsmøte.

21. februar 2024 kl.18:00
FFO Rogaland
Luramyrveien 25a 4313 Sandnes

Ifølge Ryggforeningen sine vedtekter skal følgende saker behandles på årsmøte.

1.      Godkjenning av innkalling
2.      Valg av møteleder
3.      Valg av referent og to til å signere protokollen
4.      Godkjenning av årsmelding for 2023
5.      Godkjenning av regnskap for 2023
6.      Godkjenning av budsjett for 2024
7.      Godkjenning av handlingsplan 2024
8.      Innkommende saker
9.      Valg av styret
10.      Valg av delegater til landsmøte 19-21 April

Andre saker som medlemmene ønsker behandlet, må være styret i hende innen (7.2.24).
Saker kan sendes til: rogaland@ryggforeningen.no

Sakspapirene kan sendes ved forespørsel en uke før.

Grunnet matservering ønsker vi påmelding innen 14/2-24 til rogaland@ryggforeningen.no
Eller ved og fylle ut følgende skjema: https://forms.office.com/r/qtYqAkGXha
Vel møtt.

Med vennlig hilsen
Styret i Ryggforeningen avdeling Rogaland

Skroll til toppen