Mandag 2. mars avholdt Ryggforeningens avdeling MjøsRygg, Hedmark og Oppland sitt årsmøte på Vertshuset V-E6 på Biri. MjøsRygg har et forholdsvis stort distrikt og medlemmer fra både Hamar, Gjøvik, Toten og Hadeland deltok på årsmøtet.

Etter årsmøtet hygget vi oss med rundstykker og kaffe/te. Karin Løvsletten fra Hamar som har vært kasserer i MjøsRygg fra oppstarten i 2013 ble på årsmøtet takket for sin innsats i styret. Retter også takk til Lene Slettum som ledet årsmøtet, og har hatt ledervervet fra høsten 2019 fram til årsmøtet, men gikk ut av styret nå. Praten gikk livlig, så vi glemte helt å ta bilde fra årsmøtet. Det nye styret ser fram til å gjøre en innsats for nåværende og nye medlemmer i MjøsRygg regionen. Styret ønsker fortsatt innspill på hva medlemmene ønsker av aktiviteter i området.

Det nye styret for 2020 som ble valgt består av følgende:

  • Leder Peter Henrik Andersen, Hadeland (ny).
  • Kasserer Merete Larsson, Toten.
  • Styremedlem Ellen Johanne Narum Fodnestøl, Gjøvik (ny).
  • Varamedlem Olaug Jørgensen, Hadeland.

Vi ser frem til et flott aktivt år for nye og kjente medlemmer.

Med hilsen
Styret i Ryggforeningen i Norge, avdeling MjøsRygg, Hedmark og Oppland
www.ryggforeningen.no

Avdeling Hedmark og oppland (MjøsRygg)

Avdeling Mjøsrygg, Hedmark og Oppland på Facebook:


Ryggforeningen i Norge er en landsdekkende pasient- og brukerforening for mennesker med ryggplager, deres pårørende samt fagfolk og andre interesserte. Foreningen ble startet 30.04.1994 og er blitt drevet fram av frivillige ildsjeler og drives fortsatt av frivillige ildsjeler og sentrale tillitsvalgte. Ryggforeningen i Norge skal være en aktiv pådriver for en bedre rygghelse.

Ønsker du å bli medlem i Ryggforeningen i Norge? Trykk under.

Bli medlem

TAGS: #ryggforeningen #ryggforeningeninorge #ryggforeningenøvreromerike #medlemsmøte #årsmøte #styreverv #styre #RiN