6. februar 2019 var det duket for årsmøte, og det ble holdt i trivelige lokaler på Spjelkavik omsorgssenter. At det var rift om stolene er kanskje litt drøyt å påstå, men desto mer tid fikk vi til å bli kjent med hverandre og Ryggforeningen.

Bilde: Styret i Ryggforeningen avdeling Sunnmøre, består av fra venstre, Randi Alnes, Marte Stensrud og Gunn Naustenget.

Randi Alnes, Gunn Naustenget og Marte Stensrud tok gjenvalg. Randi Alnes er kontaktperson i lokalavdelinger, Gunn styrer økonomien, og Marte er den som skriver.

Oppslutningen på medlemsmøtene har tatt seg opp, og i 2019 ønsker styret å jobbe med å rekruttere enda flere medlemmer. På planene for 2019 står det både MediYoga, slyngekurs og gåturer, for damene ønsker å fokusere på fysisk aktivitet og forebygging. Men det skulle ikke forundre meg om de ikke tilbyr strikkekurs også!

Hvis du vil vite mer om Ryggforeningens avdeling Sunnmøre, eller hvis du har idéer til hva de kan gjøre, ta kontakt med:

Randi Alnes
Epost: Randi.alnes@mimer.no
eller telefon 926 43 698.

Tekst: eli steen

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.