Tirsdag 5. mars 2019 ble det avholdt årsmøte for Ryggforeningens avdeling for Oslo og Akershus. Det var 10 medlemmer som møtte, og møtet ble holdt i lokalene til Norges Handikapforbund i Galleri Oslo. Benedicte Hasli takket for seg som leder, og Inger Ljøstad trådte inn som ny leder. Forøvrig består styret av Svein Nårstad, Berny Harjo, Andreas Jelstad, Karl-Tore Hunslund og Ellen Terese Nilsen.

Bilde: Fra venstre Svein Nårstad, Inger Ljøstad, Andreas Jelstad, Berny Harjo og Karl-Tore Hunslund. Ellen Terese Nilsen var ikke tilstede ved fotografering.

På årsmøtet 2019 ble følgende styre valgt
Leder: Inger Ljøstad
Andreas Jelstad, styremedlem
Berny Harjo, styremedlem
Ellen T. Nilsen, styremedlem
Svein Nårstad, styremedlem
Karl Tore Hunslund, 1. vara